Algemeen

Deze website is bedoeld om u te helpen bij het vinden en vergelijken van webshops die producten of diensten aanbieden die u interesseren. Wij zijn echter geen partij bij de transacties die u mogelijk aangaat met de webshops die op deze website worden vermeld of gelinkt. Wij zijn ook niet verantwoordelijk voor de inhoud, kwaliteit, veiligheid, betrouwbaarheid of beschikbaarheid van deze webshops. Wij geven geen garanties of verklaringen over de nauwkeurigheid, volledigheid, actualiteit of geschiktheid van de informatie, beoordelingen, aanbevelingen of advertenties die op deze website worden weergegeven. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van of vertrouwen op deze website of de webshops die op deze website worden vermeld of gelinkt. U dient zelf de nodige voorzichtigheid en zorgvuldigheid in acht te nemen bij het kiezen, bestellen, betalen, ontvangen of retourneren van producten of diensten van deze webshops. U dient ook de algemene voorwaarden, het privacybeleid en het cookiebeleid van deze webshops te lezen en te begrijpen voordat u een transactie aangaat of persoonlijke gegevens verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om deze disclaimer op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met deze disclaimer en de eventuele wijzigingen daarvan. Als u niet akkoord gaat met deze disclaimer, dient u deze website niet te gebruiken.

Intellectuele eigendomsrechten

Deze website en de inhoud ervan zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, merkenrechten, octrooien, handelsgeheimen en andere rechten die toebehoren aan ons of aan de respectieve eigenaars van de webshops die op deze website worden vermeld of gelinkt. U mag deze website en de inhoud ervan alleen gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. U mag geen inhoud van deze website kopiëren, reproduceren, verspreiden, publiceren, aanpassen, vertalen, afgeleiden maken, verkopen, verhuren, licentiëren, overdragen of anderszins exploiteren zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming of die van de respectieve eigenaars. U mag ook geen gebruik maken van technieken zoals framing, linking, scraping, data mining, crawling, spidering of andere methoden om toegang te krijgen tot, verzamelen of extraheren van informatie of gegevens van deze website zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Links naar andere websites

Deze website kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd of gecontroleerd. Deze links worden uitsluitend voor uw gemak en referentie verstrekt. Wij onderschrijven of aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het beleid, de praktijken of de standaarden van deze websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid, veiligheid, nauwkeurigheid, kwaliteit, wettigheid of betrouwbaarheid van deze websites. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies die voortvloeit uit of verband houdt met uw toegang tot of gebruik van deze websites. Wij raden u aan om het privacybeleid en de algemene voorwaarden van deze websites te lezen en te begrijpen voordat u ze bezoekt of er gebruik van maakt.

Vrijwaring

U stemt ermee in om ons, onze gelieerde ondernemingen, bestuurders, werknemers, agenten, licentiegevers en leveranciers te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen voor en tegen alle claims, aansprakelijkheden, schade, verliezen, kosten, uitgaven en vergoedingen (inclusief redelijke advocatenkosten) die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik van of misbruik van deze website, uw schending van deze disclaimer of uw inbreuk op de rechten van derden. Wij behouden ons het recht voor om op eigen kosten de exclusieve verdediging en controle op ons te nemen van elke zaak die anderszins onderworpen is aan vrijwaring door u, en u stemt ermee in om met ons samen te werken bij de verdediging van dergelijke claims. U stemt ermee in om geen enkele zaak te schikken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Wij zullen redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen van elke claim, actie of procedure die onder deze bepaling valt, zodra wij daarvan op de hoogte zijn.

Wij verzoeken u om deze disclaimers zorgvuldig te lezen en te begrijpen. Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met deze disclaimers en de eventuele wijzigingen daarvan. Als u niet akkoord gaat met deze disclaimers, dient u onze website niet te gebruiken.