Voordelen van een warmtepomp

Een warmtepomp is een duurzame manier om je huis te verwarmen, omdat het gebruikmaakt van hernieuwbare energiebronnen of restwarmte die anders verloren zou gaan. Het zorgt voor minder CO2-uitstoot, omdat er minder fossiele brandstoffen worden verbruikt. Hey kan ook lagere energiekosten opleveren, omdat je geen eigen cv-ketel of gasaansluiting meer nodig hebt. Bovendien heb je meer ruimte in je huis, omdat je geen radiatoren of leidingen meer hoeft te plaatsen. Je huis verduurzamen op een simpele manier begint vaak bij een warmteponp. 

Aansluiten op warmtenet

Als je wilt overstappen op een warmtenet, moet je eerst controleren of er een warmtenet in jouw buurt beschikbaar is of gepland is. Je kunt dit doen door contact op te nemen met je gemeente, je woningcorporatie of een warmteleverancier. Zij kunnen je informeren over de mogelijkheden, de planning, de kosten en de voorwaarden van een aansluiting op een warmtenet.

Overstappen warmteleverancier

Als je een offerte hebt geaccepteerd, kun je een afspraak maken met de warmteleverancier voor de installatie van de aansluiting. De warmteleverancier zal een warmteafleverset in je woning plaatsen, die bestaat uit een warmtewisselaar, een warmtemeter en een thermostaat. De warmteafleverset zorgt ervoor dat het warme water uit het net wordt omgezet in warm water voor je verwarming en je kraan. De warmtemeter registreert je warmteverbruik, dat de basis vormt voor je energierekening. De thermostaat stelt je in staat om de temperatuur in je woning te regelen.

Subsidies voor een aansluiting op een warmtenet

Als je wilt overstappen, kun je gebruikmaken van verschillende subsidies en regelingen die je financieel kunnen ondersteunen. Een voorbeeld is de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE). Dit is een subsidie die je kunt aanvragen als je investeert in een warmteafleverset voor een aansluiting op een warmtenet. De hoogte van de subsidie hangt af van het type en het vermogen van de warmteafleverset. Je kunt de subsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Een ander voorbeeld is de Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH). Dit is een regeling die je kunt aanvragen als je een huurwoning hebt en wilt overstappen op een warmtepomp. De regeling vergoedt een deel van de kosten en de verwijdering van de gasaansluiting. De regeling is bedoeld voor woningcorporaties, maar ook voor particuliere verhuurders die samenwerken met een woningcorporatie. Je kunt de regeling aanvragen bij de RVO.

Een derde mogelijkheid is de Stimuleringslening Duurzaam Thuis. Dit is een lening die je kunt aanvragen als je een koopwoning hebt en wilt overstappen. De lening heeft een lage rente en een lange looptijd. Je kunt de lening gebruiken voor de kosten van de aansluiting op een warmtenet en andere duurzame maatregelen, zoals isolatie of zonnepanelen. De lening is beschikbaar voor woningeigenaren in de provincie Limburg. Je kunt de lening aanvragen bij de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).

Een warmtepomp is dus een duurzame manier om je huis te verwarmen, omdat het gebruikmaakt van hernieuwbare energiebronnen of restwarmte.  Zo kun je niet alleen je huis verduurzamen, maar ook bijdragen aan een beter milieu.

Bekijk per categorie
De beste webshops
Meest bekeken